home > staff > subject teachers > Chinese
 


CHINESE SUBJECT STREAM

Subject Stream Master

Subject

Teacher Class

Chinese Subject Stream Master:

Mr. John YIU

 

Chinese Language

Anthony LEE** 2M,F5,F6
TANG Chi Hong 1M,3T,F6
Daniel NG 1P,3J,F4
Henry WONG 1J,3W,F4
Hogan WOO F4,F6
John YIU* F4,F6
Leo CHENG 3P,F4,F5
Patrick SZE F5,F6
Ray MAK 2J
Ray LI F5,F6
LI Sik Kwan 2P,2T,F5
Terry SIZTO 1W,2W,F4
LEE Yat Long 1T,3M,F5

Putonghua

Dragon FANG 2M,2W,2T
Hogan WOO* 1P,1W,1T,2J,2P
Patrick SZE 3T
Ray MAK 1M,1J,3M,3J,3W
Ray LI 3P

* Panel Chairman
** Deputy Panel Chairman